Home / Soạn văn / Soạn bài Khái quát văn học Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến hết thế kỷ XX
Loading...
Soạn bài Khái quát văn học Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến hết thế kỉ XX

Soạn bài Khái quát văn học Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến hết thế kỷ XX

blogvanhoc.net – Soạn bài Khái quát văn học Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến hết thế kỷ XX

Bài Làm

Câu 1: Những nét chính về tình hình lịch sử, xã hội, văn hóa có ảnh hưởng tới sự hình thành và phát triển của văm học Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến năm 1975

Văn học Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến năm 1975 hình thành và phát triển trong một hoàn cảnh đặc biệt, đó chính là cuộc chiến tranh giải phóng dân tốc ác liệt kéo dài suốt 30 năm, cuộc chiến tranh đã thay đổi vận mệnh đất nước, tác động sâu sắc tới toàn bộ đời sống vật chất, tinh thần dân tộc, trong đó có văn học nghệ thuật.

Cách mạng tháng Tám năm 1945 vĩ đại đã mở ra một kỉ nguyên mới trên đất nước ta, khai sinh ra một nền văn học mới. Từ đây, nền văn học mới gắn liền với lí tưởng độc lập, tự do, phát triển dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, thống nhất về khuynh hướng tư tưởng, tổ chức và quan niệm về nhà văn kiểu mới: nhà văn- nghệ sĩ.

– Những sự kiện lớn ảnh hưởng đến khuynh hướng phát triển của văn học Việt Nam lúc bấy giờ:

+ Công cuộc xây dựng cuộc sống mới, con người mới ở miền Bắc

+Cuộc chiến tranh chống thực dân Pháp (1945- 1954)

+Cuộc chiến tranh chống đế quốc Mix (1954- 1975)

 Đây là nền tảng, là chất liệu phong phú và cảm hứng nồng nàn để nghệ sĩ sáng tạo tác phẩm. Đồng thời sinh ra những kiểu nhà văn mới, những tư tưởng mới với mỗi chặng đường và thành tựu riêng.

 

Câu 2. Văn học Việt Nam từ năm 1945 đến năm 1975 phát triển qua mấy chặng? Nêu những thành tựu chủ yếu của mỗi chặng

Khái quát Văn học Việt Nam qua 3 chặng: 1945- 1954; 1955- 1964; 1965- 1975

Thành tựu mỗi chặng:

 

-1945 đến 1954:

+ Ca ngợi tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc, hướng tới đại chúng, biểu hiện trong nhiều tác phẩm: Huế tháng Tám, Vui bất tuyệt của Tố Hữu, Tình sông núi của Trần Mai Ninh…

+ Truyện và kí là thể loại mở đầu cho thể loại văn xuôi chống thực dân Pháp: Làng- Kim Lân, …

+ Truyện, kí với những tác phẩm được tặng giải thưởng truyện- kí của Hội văn nghệ Việt Nam.

+Thơ những năm kháng chiến đạt được nhiều thành tựu xuất sắc.

+ Một số vở kịch ra đời phản ánh hiệ n thực cách mạng và kháng chiến.

+Lí luận, nghiên cứu, phê bình văn học đã có một vài tác phẩm có ý nghĩa quan trọng.

 

-1955-1964:

+Văn xuôi mở rộng đề tài, bao quát được khá nhiều vấn đề phạm vi hiện thực đời sống.

+ Truyện ngắn, tiểu thuyết với cái nhìn, khả năng phân tích, sức khái quát mới.

+Thơ phát triển mạnh mẽ.

+Kịch nói cũng được dư luận chú ý.

 

-1965- 1975:

+Văn xuôi thời kì này khắc họa thành công hình ảnh con người Việt Nam anh dũng, kiên cường.

+Thơ đạt được nhiều thành tựu xuất sắc.

+ Kịch có nhiều thành tựu đang ghi nhận, ghi được tiếng vang lúc bấy giờ.

+Nhiều công trình nghiên cứu, lí luận, phê bình xuất sắc, có giá trị.

 

Câu 3. Những đặc điểm cơ bản của Văn học Việt Nam từ Cách mạng tháng 8 năm 1945 đến năm 1975

3 đặc điểm cơ bản, khái quát văn học Việt Nam thời kỳ này:

-Nền văn học chủ yếu vận động theo hướng cách mạng hóa, gắn bó sâu sắc với vận mệnh chung của đất nước.

-Nền văn học hướng về đại chúng.

-Nền văn học chủ yếu mang khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn.

 

Câu 4. Căn cứ vào hoàn cảnh lịch sử, xã hội, văn hóa, hãy giải thích vì sao văn học Việt Nam từ năm 1975 đến hết thế kỉ XX phải đổi mới

Có thể nói văn học từ năm 1975 đến hết thế kỉ XX, sự đổi mới là nhu cầu bức thiết, là vấn đề quan trọng. Sự thay đổi về lịch sử, xã hội, văn hóa; đó là thời kì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước; kinh tế chuyển sang kinh tế thị trường, văn hóa có điều kiện tiếp xúc và mở rộng với nhiều nước trên thế giới, một phần nào đấy đã thay đổi tư duy, quan niệm của văn nghệ sĩ, đồng thời sản sinh ra một thế hệ mới.

Khái quát văn học Việt Nam thời kì này vận động theo hướng dân chủ hóa, mang tính nhân văn, nhân bản sâu sắc. Văn học phát triển đa dạng hơn về đề tài, cá tính sáng tạo , đổi mới cách nhìn, cách tiếp nhận hiện thực đời sống. Tức là sự đổi mới cần thiết và bắt buộc này vận động hù hợp với sự phát triển, đi lên của đất nước, cùng hệ tư tưởng của thời đại mới, theo kịp bối cảnh thời đại, đáp ứng nhu cầu thị hiếu của con người, không mang tư tưởng bị lụy. Thời bình, văn học có điều kiện quan tâm đến đời sống riêng của con người, đến đời sống tinh thần, đời sống nội tâm, đây là nhu cầu chính đáng nhưng bị bỏ quên của con người khi thời chiến.

Hơn nữa, văn học đổi mới phần nào phục vụ nền kinh tế thị trường đang là xu hướng.

 

Câu 5. Hãy nêu những thành tựu ban đầu của văn học Việt Nam từ năm 1975 đến hết thế kỉ XX

-Sự nở rộ của trường ca đã tạo được tiếng vang trên thi đàn

-Văn xuôi có nhiều khởi sắc, các cây bút đã bộc lộ ý thức muốn đổi mới cách viết về chiến tranh, cách tiếp cận hiện thực đời sống.

-Tình hình văn đàn trở nên sôi nổi hơn với sự ra đời của nhiều tiểu thuyết.

-Kịch nói phát triển khá mạnh mẽ, một số tác phẩm gây được tiếng vang khá mạnh mẽ như Hồn Trương Ba, da Hàng Thịt, Tôi và chúng ta của Lưu Quang Vũ…

-Lí luận, nghiên cứu, phê bình văn học có sự đổi mới, xuất hiện nhiều người viết trẻ có triển vọng

-Giá trị văn học , ý nghĩa nhân bản và chức năng thẩm mĩ của văn học được đặc biệt chú ý.

 

blogvanhoc.net

Rate this post
Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DMCA.com Protection Status