Home / Soạn văn / Soạn văn Nhìn về vốn văn hóa dân tộc
Loading...
nhìn về vốn văn hóa dân tộc

Soạn văn Nhìn về vốn văn hóa dân tộc

Blogvanhoc.net – Soạn văn Nhìn về vốn văn hóa dân tộc / Chuẩn bị bài nhìn về vốn văn hóa dân tộc của Trần Đình Hượu.

Bài Làm

Câu 1. Tác giả đã phân tích đặc điểm của vốn văn hóa dân tộc trên cơ sở những phương diện cụ thể nào của đời sống vật chất và tinh thần.

  – Tác giả đã phân tích trên những phương diện khác nhau đó là: tôn giáo, nghệ thuật( kiến trúc, hội họa, văn học), ứng xử giao tiếp, tập quán, sinh hoạt về cách ăn mặc.

Câu 2: Theo tác giả, đặc điểm nổi bật nhất trong các sáng tạo hóa của Việt Nam là gì? Đặc điểm này nói lên thế mạnh gì của vốn văn hóa dân tộc?. Tìm một số ví dụ cụ thể trong đời sống văn hóa thực tiễn: Tín ngưỡng, văn học nghệ thuật, ứng xử, sinh hoạt mang tính truyền thống của người Việt để làm rõ luận điểm này.

– Đặc điểm nổi bật nhất của sáng tạo văn hóa Việt Nam là tạo ra một cuộc sống thiết thực, linh hoạt, dung hòa. “ tất cả đều hướng vào cái  đẹp dịu dàng, thanh lịch, duyên dáng và có quy mô vừa phải. Những con người hiền lành mà sống có nghĩa tình. Sống văn hóa trên cái nền cơ bản.

– Đặc điểm này nói lên thế mạnh về sức mạnh của văn hóa dân tộc và khả năng chiếm lĩnh, khả năng đồng hóa giá trị văn hóa bên ngoài để thành văn hóa của chính mình.

– Các ví dụ chứng minh :

+ Về văn hóa tín ngưỡng: những ngày lễ Rằm Thắng giêng và tháng 7, những ngày mùng 1 âm, người Việt Nam thường có phong tục thờ cúng ông bà, tổ tiên.

+Về văn học nghệ thuật: nhân dân ta có các loại hình truyền thống như hát chèo, tuồng, cải lương.

+Ứng xử : ca dao tục ngữ có câu “ Lời nói chẳng mất tiền mua

Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”

+ Sinh hoạt truyền thống: như gói bánh trưng vào ngày Tết, giỗ tổ vua Hùng vào ngày 10/3 âm lịch hằng năm.

Câu 3. Những đặc điểm nào có thể coi là hạn chế của vốn văn hóa dân tộc?

– Từ những khuynh hướng, hứng thú,… Sự hạn chế của trình độ sản xuất, của đời sống văn hóa xã hội. Đó là sự văn hóa của dân nông nghiệp định cư.

– Thiếu sự sáng tạo phi phàm, kì vĩ, đặc sắc nổi bật, không mong gì cao xa, khác thường, hơn người, trí tuệ không được đề cao.

– Ý thức lâu đời về sự nhỏ yếu, về thực tế nhiều khó khăn, nhiều bất trắc của dân tộc.

Câu 4. Những tôn giáo nào có ảnh hưởng mạnh nhất đến văn hóa truyền thống Việt Nam? Người Việt đã tiếp nhận tư tưởng của các tôn giáo này theo hướng nào để tạo bản sắc dân tộc? Tìm một số ví dụ cụ thể trong văn học để làm sáng tỏ luận điểm này.

– Các tôn giáo có ảnh hưởng đến truyền thống Việt Nam

+ Nho giáo( từ bên ngoài du nhập vào xong rất in đậm và du nhập và để lại bản sắc cho cho dân tộc)

+ Phật giáo( ông Bụt)

+ Đạo giáo

– Để tạo nên bản sắc dân tộc , người Việt Nam đã xác nhận tư tưởng của các tôn giáo 1 cách hoàn chỉnh nhất : “Phật giáo không được tiếp nhận ở khía cạnh trí tuệ, cầu giải thoát, mà Nho giáo cũng không được tiếp nhận ở nghi lễ tủn mủn, cầu giải thoát…. văn học”.

– Người Việt tiếp nhận tôn giáo để tạo ra cuộc sống thiết thực, bình ổn, lành mạnh với những vẻ đẹp dịu dàng.

– Ví dụ trong văn học:

+ “ Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân

Quân điếu phạt trước lo trừ bạo”

Tác phẩm “ Bình Ngô Đại Cáo” Nguyễn Trãi

Tư tưởng “ nhân nghĩa”, “yên dân”, “ điếu dân”.., có nguồn gốc từ Nho giáo.

– Ví dụ trong Phật giáo: trong các truyện cổ tích người thường mang đến phép màu giúp nhân vật là ông Bụt, ông Bụt là thuộc là tư tưởng Phật giáo.

Câu 5.Nhận định “ Tinh thần chung của văn hóa Việt Nam là thiết thực, linh hoạt, dung hòa” nhằm nêu lên mặt tích cực hay hạn chế của văn hóa Việt Nam. Hãy giải thích rõ vấn đề này.

Nhận định này vừa nói lên tính tích cực và nói lên tính tiêu cực của nền văn hóa Việt Nam. Vì

+ Tính tích cực: Nền văn hóa Việt Nam gắn bó sâu sắc với cộng đồng, mang tính linh hoạt khả năng tiếp thu, tiếp biến vạn hóa các giá trị văn hóa khác nhau để hình thành bản sắc.

+ Đối với cái dị kỉ, cái mới, không dễ hòa hợp nhưng cũng không cự tuyệt đến cùng, chấp nhận cái gì vừa phải, hợp với mình nhưng cũng phải chần chừ, dè dặt, giữ mình.

– Tính tiêu cực: thiếu sáng tạo phi phàm, kì vĩ và những đặc săc nổi bật.

Câu 6. Vì sao có thể khẳng định: “ Con đường hình thành bản sắc dân tộc của văn hóa không chỉ trông cậy vào sự tạo tác của chính dân tộc đó mà còn trông cậy vào khả năng chiếm lĩnh, khả năng đồng hóa các giá trị văn hóa bên ngoài. Về mặt đó, lịch sử đã chứng minh dân tộc Việt Nam có bản lĩnh”? Hãy liên hệ với thực tế lịch sử, văn hóa và văn học để làm sáng tỏ vấn đề này.

-Tác giả đã có khẳng định rất cơ sở và căn cứ nếu xét về nghĩa của từ thì từ “tạo tác” có nghĩa là sự sáng tạo của dân tộc, từ “đồng hóa” là tiếp thu một cách chọn lọc, chủ động, sàng lọc các giá trị bên ngoài.

– Thực tế lịch sử chứng minh trong bài:

+ “ Dân tộc ta trải qua thời gian dài bị đô hộ, đồng hóa, nhiều giá trị  văn hóa bị mai một, xóa nhòa”

=>  Không chỉ trông cậy vào sự tạo tác

+ Chúng ta tiếp thu văn hóa bên ngoài nhưng không rập khuân và máy móc luôn có sự trau dồi, biến đổi cho phù hợp : “ những cái thô dã, những cái hung bạo đã bị xóa bỏ để có cái nền nhân bản”.

– Ví dụ : về mặt chữ viết vào cuối thể kỉ XIII, ông cha ta từ chữ Hán đã sáng tạo ra chữ Nôm.

: về phong tục đón Tết cổ truyền của nhân dân ta với các con vật  trong 12 con giáp.

 

>> Bài soạn văn học nước ngoài: Số phận con người

>> Bài soạn hay: Hồn Trương Ba da hàng thịt

 

 

Soạn văn Nhìn về vốn văn hóa dân tộc
5 (100%) 1 vote
Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DMCA.com Protection Status