Home / Soạn văn / Soạn bài Việt Bắc (Trích)
Loading...

Soạn bài Việt Bắc (Trích)

blogvanhoc.net – Soạn bài Việt Bắc (Trích) / Soạn bài Việt Bắc của Tố Hữu

Bài làm

Câu 1. Nêu những nét lớn trong cuộc đời Tố Hữu.

-Về tiểu sử:

+Tố Hữu (1929- 2002), tên khai sinh là Nguyễn Kim Thành, quê  Làng Phù Lai, nay thuộc xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên- Huế.

+Được thừa hưởng từ gia đình, từ nhỏ Tố Hữu đã có tình yêu đối với văn học dân gian.

+Ngay từ khi còn trẻ đến lúc trưởng thành, Tố Hữu đã hăng hái tham gia các phong trào kháng chiến chống giặc, cứu nước. Thời bình ông giữ nhiều cương vị trọng yếu trong bộ máy lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Năm 1996, ông được tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật.

-Sự nghiệp:

+Tố Hữu là lá cờ đầu của nền văn nghệ cách mạng Việt Nam. Tố Hữu đã để lại nhiều tác phẩm lớn:

+Tập thơ “Từ ấy” là chặng đường đầu tiên của đời thơ Tố Hữu, đánh dấu bước trước thành của một thanh niên giác ngộ lí tưởng của Đảng.

+Tập thơ “Việt Bắc” là tiếng ca hùng tráng, thiết tha về cuộc kháng chiến chống Pháp và những con người kháng chiến.

+Ngoài ra còn có các tác phẩm khác như: “Gió lộng”, “Ra trận”, “Máu và hoa”, “Một tiếng đờn”, “Ta với ta”…

 

Câu 2. Những chặng đường thơ Tố Hữu gắn bó như thế nào với những chặng đường cách mạng của bản thân nhà thơ, với những giai đoạn phát triển của cách mạng Việt Nam?

Có thể nói chặng đường làm cách mạng của Tố Hữu đã ảnh hưởng và gắn bó, thống nhất mật thiết với chặng đường thơ. Hoàn cảnh lịch sử, sự giác ngộ lí tưởng cách mạng đã in dấu vào hồn thơ Tố Hữu. Mỗi tập thơ của ông là một minh chứng cho một thời kì cách mạng, mang tình yêu nước thiết tha, tư tưởng của thời đại bấy giờ. Tố Hữu là lá cờ đầu của nền văn nghệ cách mạng Việt Nam. Các chặng đường thơ Tố Hữu luôn gắn bó và phản ánh chân thật những chặng đường cách mạng đầy gian khổ, hi sinh nhưng cũng nhiều thắng lợi vinh quang của dân tộc, đồng thời cũng là những chặng đường vận động trong quan điểm tư tưởng và bản lĩnh nghệ thuật của chính nhà thơ.

– Tập thơ “Từ ấy”(1937- 1946):  là chặng đường đầu tiên của đời thơ Tố Hữu, tương ứng với 10 năm đầu tiên hoạt động cách mạng của Tố Hữu, sự trưởng thành của thanh niên được giác ngộ lí tưởng cách mạng. Tập thơ với 3 phần, gắn liền với thời kì chiến tranh, cuộc sống cơ cực của người dân.

+”Máu lửa”, sáng tác trong thời kì mặt trận dân chủ, kể vể cuộc sống cơ cực của những con người trong xã hội, khơi gợi ý chí đấu tranh, thể hiện niềm tin vào tương lai và sự cảm thông của tác giả.

+”Xiềng xích”: sáng tác trong nhà lao ở Trung Bộ và Tây Nguyên, thể hiện tâm tư của người trẻ tuổi, yêu đời, khao khát tự do.

+”Giải phóng”: ca ngợi chiến thắng cách mạng, độc lập, tự do của đất nước, khẳng định niềm tin vững chắc của nhân dân vào chế độ mới.

-Tập thơ “Việt Bắc”(1946- 1954): là tiếng ca hùng tráng, thiết tha về cuộc khắng chiến chống Pháp và những con người kháng chiến. Tác giả ca ngợi những tình cảm lớn và sâu đậm.

-Tập thơ “Gió lộng” được viết trong thời kì cách mạng mới với những cảm hứng mới và những cảm nhận về quá khứ gian khổ đã qua.

-Tập thơ” Ra trận”( 1962- 1971):, “Máu và hoa” (1972- 1977): âm vang, khí thế quyết liệt của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước và niềm vui toàn thắng.

-“Một tiếng đờn”(1992), “Ta với ta” (1999): đánh dấu bước chuyển biến mới trong thơ Tố Hữu, thể hiện những chiêm nghiệm về cuộc đời.

Có thể nói, khi đọc thơ Tố Hữu ta không chỉ cảm biết rõ không khí, hoàn ảnh của thời đại mà còn là tư tưởng thời đại, tinh thần thời đại, tiêu biểu cho thơ ca cách mạng.

 

Câu 3. Tại sao nói thơ Tố Hữu mang đậm chất trữ tình chính trị?

Có thể nói Tố Hữu là nhà thơ cách mạng, sinh ra trong hoàn cảnh lịch sử, viết về cách mạng với tư tưởng cách mạng, thơ ông đậm chất trữ tình chính trị. Trữ tình chính trị nghĩa là gì, đó là thơ nhưng lại biểu hiện được những vấn đề lịch sử lớn lao, thơ không ru ngủ tâm hồn con người mầ như cổ vũ, đấu tranh cho tự do, cho dân tộc, mang tính chính trị rất cao.

Ngoài ra chất trữ tình chính trị còn biểu hiện:

-Mỗi chặng đường thơ đều gắn với chặng đường cách mạng, gắn liền với hoàn cảnh lịch sử cùng những chuyển biến của thời đại.

-Mọi đề tài, cảm hứng thơ Tố Hữu hầu như gắn liền với sự nghiệp cách mạng, lí tưởng cách mạng, tinh thần yêu nước, yêu thương con người trong hoàn cảnh chiến tranh.

-Nhà thơ là người giác ngộ sâu sắc lí tưởng cách mạng, cuộc đời gắn bó mật thiết với cách mạng, với chiến trạnh, điều này ảnh hưởng không ít đến hồn thơ của ông.

 

Câu 4. Tính dân tộc trong hình thức nghệ thuật thơ Tố Hữu biểu hiện ở những điểm cơ bản nào?

Tính dân tộc trong thơ Tố Hữu được thể hiện cả ở nội dung lẫn hình thức:

-Về nội dung: thơ Tố Hữu là sự giác ngộ cao độ lí tưởng cách mạng, tinh thần yêu nước, phản chiếu tâm hồn của một chiến sĩ cách mạng suốt đời phấn đấu hi sinh vì tương lai tươi đẹp của dân tộc, là tấm gương phản chiếu tâm hồn dân tộc, đời sống dân tộc trên con đường lớn của dân tộc.

-Về nghệ thuật: trong thơ Tố Hữu có thể thấy thành tựu xuất sắc trong thơ ca cách mạng.

+Về thể thơ: vận dụng thơ ca truyền thống của dân tộc, mang sắc thái lục bát và lục bát cổ điển, dạt dào âm hưởng nghĩa tình của hồn thơ dân tộc.

+Về ngôn ngữ: sử dụng từ ngữ với lối nói quen thuộc với dân tộc, phát huy cao độ tính nhạc phong phú của tiếng Việt, sử dụng tài tình các từ láy, thanh điệu và vần thơ.

>> SOẠN BÀI VIỆT BẮC (TIẾP THEO)

 

blogvanhoc.net

Rate this post
Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DMCA.com Protection Status