Home / Tag Archives: thơ tố hữu

Tag Archives: thơ tố hữu

Soạn bài Việt Bắc (Trích)

Soạn bài Việt Bắc

blogvanhoc.net – Soạn bài Việt Bắc (Trích) / Soạn bài Việt Bắc của Tố Hữu Bài làm Câu 1. Nêu những nét lớn trong cuộc đời Tố Hữu. -Về tiểu sử: +Tố Hữu (1929- 2002), tên khai sinh là Nguyễn Kim Thành, quê  Làng Phù Lai, nay thuộc xã Quảng …

Read More »

Soạn bài Việt Bắc (trích- tiếp theo)

Soạn bài Việt Bắc

blogvanhoc.net – Soạn bài Việt Bắc (trích- tiếp theo) / Soạn bài Việt Bắc của Tố Hữu Bài làm >> ĐỌC TRƯỚC: SOẠN BÀI VIỆT BẮC CỦA TỐ HỮU (Phần 1) Câu 1. Nêu hoàn cảnh sáng tác bài thơ và phân tích sắc thái tâm trạng, lối đối đáp …

Read More »
DMCA.com Protection Status